Tähän avataan tuotapikaa

HOIVAKANTA

palvelemaan hoivayrityksiä ja heidän asiakkaitaan.

Hoivakanta tuo turvallisuutta ja varmuutta asiakastyöskentelyyn.

Omaiset voivat seurata läheistensä vointia ja hoidon toteutumista.